OLSZYNKA

Rajd Olszynka Grochowska jest coroczną imprezą organizowana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa-Praga-Południe. Podczas rajdu zuchy, harcerze wędrownicy poznają historię Bitwy o Olszynkę Grochowską z 1831 roku – jednego z najważniejszych wydarzeń historii Grochowa, na którego terenie działa większość drużyn naszego hufca. Sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności na zróżnicowanych trasach i czczą pamięć poległych.

 

Tegoroczny rajd – już 58. będzie rajdem jedno- lub dwudniowym (w zależności od trasy) i odbędzie się w dniach 10 – 12 marca 2017 r. Organizatorem rajdu jest Szczep 32 WDHiGZ im. hm. Stanisława Sieradzkiego ŚWISTA.

 

[Regulamin tegorocznego rajdu]

Przewidzianych jest pięć tras:

  • Zuchowa

  • Harcerska

  • Starszoharcerska

  • Wędrownicza 

  • Krajoznawczo-turystyczna

 

[Formularz zgłoszeniowy]

 

Uczestnictwo i zgłoszenia

1. W rajdzie mogą brać udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, instruktorzy, seniorzy z organizacji harcerskich, patrole z innych organizacji młodzieżowych, szkół oraz osoby niezrzeszone i rodziny.

2. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie patrolu do 24 lutego 2017 r. przez stronę rajdową: rog.pragapoludnie.zhp.pl

Bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę, faktu iż zbliżają się ferie zimowe. Oznacza to brak zbiórek przez najbliższe dwa tygodnie, dlatego warto wysłać informacje do rodziców jak najszybciej.

3. Na cel organizacji rajdu od uczestników pobierana jest dodatkowa składka członkowska w wysokości zależnej od trasy. Pieniądze należy wpłacać do 3.03.2017 na konto projektów specjalnych:
Pekao SA 84 1240 1095 1111 0010 3803 5352 Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa z tytułem: nazwa drużyny/patrolu, imię nazwisko opiekuna

Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu do Karoliny Kubickiej, na adres -karolina.kubicka@pragapoludnie.zhp.pl

4. W przypadku braku wysłania potwierdzenia przelewów do 3.03.2017, następnego dnia organizator będzie zmuszony do pobierania pieniędzy za wpłaty z kont szczepów.

5. Każdy uczestnik rajdu – członek ZHP – musi być wpisany do Ewidencji ZHP.

6. Każdy patrol posiada pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za zdrowie i życie uczestników, a także za wpisania członków ZHP do Ewidencji ZHP (złoży pisemne zobowiązanie na starcie rajdu).

Zobacz całą historię Rajdu Olszynka Grochowska…